buktikan segera....

Bukti Cinta yang Dituntut di Era Modern

Meskipun Rasulullah SAW tidak hidup bersama-sama kita, bukan bererti kita dapat mengaku-ngaku saja cinta kepadanya. Perlu ada bukti dari setiap ucapan, perlu ada wujud dari setiap perkataan.

Buktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan mempelajari al-Quran dan sunnahnya, memahami kandungannya, mentadaburi sejarahnya, dan mengamalankannya sedapat kita dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga di akhirat kelak, Allah SWT mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW, orang yang kita harapkan balasan cintanya.

Hadits riwayat Anas bin Malik RA: Bahawa seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW: "Bilakah kiamat itu tiba?" Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Lelaki itu menjawab: "Cinta Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda: "Kamu akan bersama orang yang kamu cintai" (HR Muttafa‘alaihi)

WaallahuAlam bishowab..